Tietosuojaselosteet

Kuluttajien tietosuojaseloste

Haurun jäteauto Oy

Tietosuojaseloste, kuluttaja-asiakkaat

1. Rekisterin pitäjä

Haurun jäteauto Oy

Sälpäkuja 3, 90620 Oulu

Y-tunnus: 0186957-6

2. Yhteyshenkilö

Mikko Hauru

mikko.hauru@haurunjateauto.fi

+358 440 717127

3. Rekisterin nimi

Haurun jäteauton kuluttaja-asiakastietorekisteri.

4. Rekisterin peruste

Tietojen käsittely perustuu Haurun oikeutettuun etuun ja Haurun ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen. Rekisterissä olevat asiakkaiden tiedot on saatu pääosin asiakkailta itseltään ja tietoja käytetään olemassa olevan asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelujen tuottamiseen. Tietoja käytetään myös luottotietojen tarkastamiseen ja laskutustoimeen kaikkinensa.

Käytämme tietoja – asiakkaan niin salliessa – myös markkinointitarkoituksiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen ja verkkosivuston käyttäjäkokemuksen optimointiin.

5. Rekisterin tiedot

Asiakkaan nimi, osoite, yhteystiedot, asiakasnumero ja henkilötunnus, asiakkuuden tiedot (alku, kesto, päättyminen), laskutus- ja maksutiedot, luottokelpoisuus.

6. Tietojen luovuttaminen

Kuntien jätehuoltoviranomaisille ilmoitetaan jätteiden kuljettamiseen liittyviä tietoja lain edellyttämällä tavalla. Tämä saattaa edellyttää asiakkaan tietojen ilmoittamista. Asiakkaan tietoja ei muilta osin luovuteta ulkopuolisille.

7. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on asiakassuhteen kannalta tarpeen. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Mikko Hauru).

9. Muut oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”), kun asiakassuhde on päättynyt. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Mikko Hauru).

Yritysten tietosuojaseloste

Haurun jäteauto Oy

Tietosuojaseloste, yritysasiakkaat

1. Rekisterin pitäjä

Haurun jäteauto Oy

Sälpäkuja 3, 90620 Oulu

Y-tunnus: 0186957-6

2. Yhteyshenkilö

Mikko Hauru

mikko.hauru@haurunjateauto.fi

+358 440 717127

3. Rekisterin nimi

Haurun jäteauton yritysasiakastietorekisteri.

4. Rekisterin peruste

Tietojen käsittely perustuu Haurun oikeutettuun etuun ja Haurun ja asiakasyrityksen väliseen sopimukseen. Rekisterissä olevat asiakkaiden tiedot on saatu pääosin asiakkailta itseltään ja tietoja käytetään olemassa olevan asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelujen tuottamiseen. Tietoja käytetään myös luottotietojen tarkastamiseen ja laskutustoimeen kaikkinensa.

Käytämme tietoja – asiakkaan niin salliessa – myös markkinointitarkoituksiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen ja verkkosivuston käyttäjäkokemuksen optimointiin.

5. Rekisterin tiedot

Yritysasiakkaan nimi, osoite, yhteystiedot, yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa, asiakasnumero ja y-tunnus, asiakkuuden tiedot (alku, kesto, päättyminen), laskutus- ja maksutiedot, luottokelpoisuus.

6. Tietojen luovuttaminen

Kuntien jätehuoltoviranomaisille ilmoitetaan jätteiden kuljettamiseen liittyviä tietoja lain edellyttämällä tavalla. Tämä saattaa edellyttää asiakkaan tietojen ilmoittamista. Asiakkaan tietoja ei muilta osin luovuteta ulkopuolisille.

7. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on asiakassuhteen kannalta tarpeen. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla yritysasiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli yritys tai sitä edustava henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Mikko Hauru).

9. Muut oikeudet

Rekisterissä olevalla yrityksellä tai sitä edustavalla henkilöllä on oikeus pyytää yritystä tai häntä itseään koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”), kun asiakassuhde on päättynyt. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Mikko Hauru).